Termeni și condiții de utilizare a site-ului Qonjunct.com:

 1. Precizări cadru și definții
 2. Informații Personale și Confidențialitate
 3. Dreptul consumatorilor de denunțare unilaterală a contractului
 4. Conținutul Site-ului și drepturile de proprietate intelectuală
 5. Conținutul Site-ului în general
 6. Restricții
 7. Link-uri
 8. Subscrieri
 9. Forum
 10. Politica AntiSpam
 11. Politica de utilizare cookies
 12. Acordul părinților
 13. Câștiguri
 14. Limitarea răspunderii
 15. Legea aplicabilă
 16. Violarea dreptului de proprietate intelectuală
 17. Confidențialitatea și neconcurența
 18. Disponibilitatea serviciului
 19. Servicii și înregistrare
 20. Plata
 21. Durata/închiderea contului
 22. Livrarea produselor și serviciilor
 23. Garanția pentru calitate și returnarea banilor plătiți
 24. Degrevări de responsabilitate privind garanția
 25. Actualizare acord
 26. Notificări generale
 27. Afilierea
 28. Contact

Prezentul document, prin conținutul său, pune la dispoziția terților utilizatori Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a site-ului Qonjunct.com.

1. Precizări cadru și definții

Pentru o mai bună claritate a Termenilor și a Condițiilor: “Site” înseamnă în continuare site-ul de internet www.qonjunct.com/ “Administrator” – persoana sau echipa care se ocupă cu administrarea site-ului, “Serviciul” înseamnă orice serviciu oferit pe Site, și/sau orice modul sau componentă a acestuia; “Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează Site-ul, care iși crează cont pe Site sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciul.

Site-ul Qonjunct.com apartine societății Qonjunct SRL, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J40/5815/15.05.2015.

Utilizarea Site-ului (incluzând accesul, navigarea și cumpărarea produselor de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document, cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta.

Administratorul site-ului Qonjunct își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

2. Informații Personale și Confidențialitate

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor respecta Politicile noastre de Confidențialitate pe care le regăsiți aici: http://www.qonjunct.com/?p=politica-de-confidentialitate

3. Dreptul consumatorilor de denunțare unilaterală a contractului

Vă rugăm să vă asigurați că ați verificat specificațiile produsului și compatibilitatea acestuia prin vizitarea paginii producătorului înainte de a-l cumpăra. Raporturile comerciale dintre cumpărător și Qonjunct sunt reglementate oficial de către Ordonanța Guvernului 130/2000, privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță și OUG 34/2014. Prin înregistrare, Utilizatorul acceptă în întregime și necondiționat prevederile acestor Termeni și Condiții și înțelege să utilizeze Serviciul în strictă conformitate cu acestea. Utilizatorii care au un cont creat pe Site prin platforma www.qonjunct.com înțeleg și acceptă că utilizarea în continuare a contului lor, precum și orice accesare sau vizitare în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora, constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea. Neacceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizatorul menționat mai sus atrage obligația acestuia de a înceta de îndată accesarea Site-ului.

4. Conținutul Site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate, constituie o încălcare a termenilor și condițiilor. Sunteți, de asemenea, de acord să nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a site-ului sau a conținutului acestuia.

5. Conținutul Site-ului în general

În cazurile în care Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, este preluat de Administratorului Site-ului de la alți producători/emitenți de conținut sau materiale în fomat text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele și informațiile, dar fără a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul și caracterul de “comunicate de presă”. Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ, și că Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Continutului Site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia. Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Adminstratorul Site-ului și partenerii săi le dețin asupra/în legătură cu Site-ul, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componentă a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că, în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere față de autorii/proprietarii Conținutului Site-ului. Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Site-ului. Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului Site-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise prin oricare dintre modalitățile indicate la pagina de Contact a Site-ului. Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către Site își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice fel către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că, încălcarea în orice manieră a acestei obligații, nu poate angaja în niciun fel răspunderea Administratorului Site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective. Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către Site sunt de acord să cedeze exclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către Administratorul Site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau postează pe Site. Administratorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat pe Site de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut. Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, soviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod, sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului, potrivit legislației în vigoare. Utilizatorii înțeleg și acceptă că, în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor, Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postării către Site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conținut, pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de Site, sau pentru desfiiințarea contului Utilizatorului pe Site pe platforma Qonjunct.com, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul le oferă doar o platformă de comunicare și că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informații postate pe Site, indiferent de forma și partea în care apar (de exemplu blog, avatar, comentarii etc., dar fără a se limita la acestea) și pentru orice efecte juridice și/sau comerciale derivând din acestea.

6. Restricții

Conținuturile de pe site-urile noastre sunt protejate prin legea drepturilor de autor și de legile mărcii comerciale și aparțin proprietarilor lor. Cu excepția cazului în care se menționează altfel, puteți accesa și utiliza informațiile și materialele în cadrul Site-urilor pentru uz personal. Dvs. nu puteți schimba, modifica, șterge, afișa, transmite, adapta, exploata, sau copia pentru distribuirea sau vânzarea oricăror informații, materiale, mărci comerciale, drepturi de autor sau pe alte site-uri. Dvs. trebuie să obțineți permisiunea scrisă de la noi sau de orice altă entitate care deține proprietatea intelectuală pe site-urile noastre înainte de a putea publica, distribui, afișa, sau exploata comercial orice material de pe site-uri. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord să respectați toate notificările privind drepturile de autor sau alte restricții postate. Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparțin Administratorului Site-ului și reprezintă conținutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedentă, nu aparțin Administratorului Site-ului acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă, și nici opiniile și/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului față de materialele de orice fel postate pe Site sau față de conținutul site-ului.

7. Link-uri

Acești termeni de utilizare se aplică numai pentru Site-ul nostru. Noi nu deținem nicio responsabilitate pentru conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale puse la dispoziție prin orice alt site, inclusiv cele pe care le legați. În niciun caz nu vom fi responsabili sau răspunzători, direct sau indirect, pentru orice pierdere sau deteriorare, care este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată în legătură cu utilizarea de orice conținut, bunuri sau servicii disponibile pe orice alt site. Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. Ne rezervăm dreptul de a anula orice autorizație acordată pentru conectarea la site-urile noastre, și de a solicita încetarea unei astfel de conexiuni oricărui site, în orice moment. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legătură cu Conținutul Site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

8. Subscrieri

Așteptăm comentariile dumneavoastră pentru site. Cu toate acestea, nu vom revizui sau lua în considerare observații sau sugestii nesolicitate pentru produsele noastre. Sperăm că veți înțelege că această politică este destinată pentru a evita posibilitatea unor neînțelegeri viitoare în cazul în care ideile dezvoltate de către personalul nostru ar putea parea a fi similare cu conținutul generat de dvs. În consecință, vă rugăm să nu ne trimiteți orice idei originale creative, sugestii sau materiale. În cazul în care, în ciuda solicitării noastre, ne veți trimite orice idee, sugestie sau material acesta devine proprietatea noastră. În cazul în care ne trimiteți ceva și este nesolicitat, vom deține în exclusivitate toate drepturile la nivel internațional, și vom avea dreptul să utilizăm în mod liber, pentru orice scop, fără compensare sau notificarea furnizorului. Având ïn vedere acest fapt, vă solicităm să nu trimiteți proiecte creative, mai ales cele care sunt confidențiale sau personale pentru Dvs.

9. Forum

Un “forum” înseamnă orice cameră de chat, discuții, comentarii, sau ghidul de revizuire sau alte servicii interactive care figurează pe oricare dintre site-urile și include ambele tipuri de informații: publice și private. Trebuie să vă înregistrați în conformitate cu instrucțiunile pe care le veți găsi pe site-uri, în scopul de a contribui la orice forum. Este interzisă trimiterea oricărui utilizator, a oricărui site din proprietatea personalului nostru, a oricărui material care este abuziv, vulgar, amenințător, hărțuitor, calomnios, defăimător, obscen, care invadează intimitatea unei persoane, care încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate, sau care ar încălca orice lege în caz contrar. Nu este permisă utilizarea discuțiilor într-o manieră comercială. Este interzisă postarea materialelor care solicită fonduri, sau care fac publicitate sau solicită bunuri sau servicii. Este interzisă postarea de materiale cunoscute a fi false. Este interzisă postarea sau transmiterea oricărui material informativ, software sau de alta natură care conține un virus sau alte componente dăunatoare. Noi nu suntem responsabili pentru materialul care apare pe Site-uri, cu excepția materialelor semnate de unul din reprezentanții noștri. Noi nu suntem responsabili pentru materialele postate de către utilizatori care sunt calomnioase, obscene, invadează viața privată, încalcă drepturile de autor sau marca comercială. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau elimina mesaje sau alte materiale pe care le considerăm că sunt inacceptabile, ofensatore, abuzive, defăimătoare, obscene, vechi, sau altfel. Ne rezervăm, de asemenea, dreptul de a edita materiale din orice alt motiv. Indiferent dacă vom modifica sau elimina astfel de materiale, utilizatorii rămân singurii responsabili pentru conținutul mesajelor sau postărilor lor. Prin postarea pe Site-uri, permiteți proprietarului drepturi acordate în mod expres: noi și/sau societățile relevante afiliate la nivel mondial, drept perpetuu, neexclusiv de a folosi întrebările, comentariile, și postări, în original sau editate, în cadrul programelor de televiziune, cărți, articole, comentarii, sau în orice alt mediu cunoscut acum sau care vor fi dezvoltate mai târziu. De asemenea, trebuie să garantați că dețineți sau controlați în alt mod toate drepturile pentru conținutul pe care îl postați public și că folosirea de astfel de conținut de către noi nu va încălca drepturile oricărei părți terțe. În plus, vă garantează că “drepturile morale” din materialele postate au fost ridicate. Nu există nicio despăgubire pentru orice material pe care îl postați pe site-uri.

10. Politica AntiSpam

Confidențialitatea datelor private: administratorul Site-ului nu va divulga, vinde sau închiria informații personale ale utilizatorilor decât în cazul în care cererea se face de o instanță de judecată, în condițiile legii. Toate informațiile colectate sunt utilizate doar în scopul de a facilita comunicarea cu utilizatorul.

* Cum puteți să nu mai primiți e-mail de la noi? Fiecare e-mail trimis conține un link de dezabonare, acesta fiind o cale automată de a nu mai primi mesaje de la noi. Fiecare cerere de dezabonare se procesează imediat.

* Angajamentul nostru: Qonjunct este împotriva trimiterii de spam.

* Definiția termenului de spam (conform Mail Abuse Prevention System): un mesaj electronic este considerat spam dacă:

 1. datele de identitate ale destinatarului, precum și conținutul sunt irelevante, pentru că mesajul este în mod egal aplicabil mai multor potențiali beneficiari,
 2. beneficiarul nu a acordat în mod verificabil deliberat, explicit și irevocabil permisiunea ca acestea să fie trimise,
 3. transmiterea și recepționarea mesajului de către destinatar se face pentru a da un beneficiu disproporționat expeditorului.

De asemenea, considerăm spam orice mesaj ilicit și ilegal.

11. Politica de utilizare cookies

Politica noastră de utilizare a cookie-urilor o găsiți integral aici: http://www.qonjunct.com/?p=politica-de-cookies

12. Acordul părinților

Site-ul este adresat adulților cu vârsta peste 18 ani și nu vom colecta cu bună știință informații personale de identificare de la tinerii sau copiii sub 18 ani. Va recomandăm cu tărie ca părinții să fie de față atunci când copiii lor explorează pagini de internet și alte servicii on-line și să folosească comenzile parentale ale browser-ului lor pentru a limita domeniile de Internet la care copiii lor au acces. Am putea, după bunul nostru plac, cere utilizatorilor sub 18 ani să obțină consimțământul unui părinte sau tutore pentru a vizualiza un anumit conținut. Sunteți de acord să respectați orice astfel de restricții, și să nu ajutați pe nimeni să evite aceste restricții.

Conținut matur: pe Site-urile noastre vom discuta ocazional despre subiecte mature și expresii lingvistice legate de creșterea personală și profesională. Utilizatorii care nu se simt confortabil cu astfel de subiecte sau expresii lingvistice nu ar trebui să folosească Site-urile noastre.

13. Câștiguri

Atunci când site-ul nostru abordează aspectele financiare în clipuri video, articole sau alt conținut, am depus toate eforturile pentru a ne asigura că programele noastre au capacitatea de a vă ajuta să vă îmbunătățiți viața dvs. sau de a vă ajuta să vă dezvoltați afacerea. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că veți obține un rezultat sau câștiga bani folosind oricare dintre ideile noastre, instrumente, strategii sau recomandări, iar noi nu pretindem că vă veți îmbogăți instantaneu pe Site-ul nostru. Nimic de pe Site-ul nostru nu este promisiune sau garanție de câștiguri. Nivelul dvs. de succes în atingerea rezultatelor depinde de o serie de factori, inclusiv de calificare, cunoștințe, capacitate, dedicare, pricepere, pentru a numi doar câțiva. Deoarece acești factori diferă în funcție de indivizi, nu putem și nu garantăm succesul. Sunteți singurul responsabil pentru acțiunile dumneavoastră și rezultatele în viaț. Orice declarații anticipative prezentate pe Site-ul nostru sunt pur si simplu opinia noastră și, prin urmare, nu sunt garanții sau promisiuni pentru performanța reală. Ar trebui să fie clar pentru Dvs. că, prin lege, nu facem nicio garanție că veți obține vreun rezultat din ideile noastre sau modelele prezentate pe Site-ul nostru, iar noi nu oferim consiliere juridică profesională, medicală, psihologică sau financiară.

14. Limitarea răspunderii

Administratorul Site-ului nu iși asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul, de orice fel, al Site-ului, sau pentru întreg conținutul oferit de către Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul Site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvențe, modul al Conținutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale Conținutului Site-ului. Utilizatorii înțeleg și acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și, ca orice servicii oferite prin intermediul Site-ului, sunt oferite potrivit principiului “așa cum sunt”, “așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe răspunderea lor. În consecință, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere cu privire la orice informații și date din Conținutul Site-ului, inclusiv, dar nu numai, cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile, sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum și nici un alt efect juridic derivând din acestea. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului. În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând, dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul, precum și din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. În cazurile de forță majoră Administratorul Site-ului și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă etc. Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și să despăgubească integral pe Administratorul Site-ului și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul.

Sub nicio formă, inclusiv - dar nu limitat la -neglijență, noi sau oricare dintre licențiatorii noștri sau dintre furnizori nu vom fi răspunzatori pentru orice daune speciale sau indirecte care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele sau informațiile de pe Site-uri, sau orice produse sau servicii furnizate în conformitate cu site-urile, chiar dacă a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune. Legea aplicabilă nu poate permite limitarea sau excluderea de răspundere sau daune incidentale sau de consecință (inclusiv, dar fără a se limita la date pierdute), astfel încât limitarea de mai sus sau excluderea să nu vi se aplice. Nu vom fi răspunzatori nici noi, nici licențiatorii noștri sau furnizorii pentru niciuna din daunele, pierderile sau cauzele acțiunilor (fie în contract, prejudiciu, sau altfel) care depășesc suma platită de către dumneavoastră la noi, dacă este cazul, pentru accesarea site-urilor. În niciun caz nu vom fi responsabili sau răspunzatori, direct sau indirect, pentru orice pierdere sau deteriorare, care este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată dumneavoastră în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a oricărei consiliere, produse sau servicii pe care le primiți de la un vorbitor invitat pe Site-ul nostru sau la unul dintre evenimentele noastre. De asemenea nu suntem responsabili sau răspunzatori pentru orice pierdere sau deteriorare, care este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de către invitații noștri în legătură cu afișarea lor, a fotografiilor, numelui, sau biografiei scrise pe Site-ul nostru sau în materialele noastre de marketing. Oferim doar sfaturi educaționale. Informațiile conținute în site sau puse la dispoziție prin intermediul site-ului (inclusiv - dar nu limitat la -informațiile conținute în mesaj, în fișiere de text, sau în chat-uri) nu sunt exhaustive și nu pot substitui serviciile profesioniștilor instruiți în orice domeniu, inclusiv – dar nu limitat la – aspectele financiare, medicale, psihologice, juridice etc. Noi și licențiatorii sau furnizorii noștri nu facem nicio declarație sau garanție cu privire la orice informație, acțiune, sau aplicarea de soluții ca urmare a informațiilor oferite sau furnizate în cadrul sau prin intermediul Site-urilor. Nici noi, nici partenerii noștri, sau oricare din partenerii noștri afiliați, nu va fi răspunzator pentru orice daune directe, indirecte, speciale, exemplare sau de altă natură care ar putea să rezulte, inclusiv, indiferent că sunt pierderi economice sau educaționale. Sunteți singurul responsabil și răspunzător pentru deciziile, acțiunile și rezultatele în viață, și, prin utilizarea de către dvs. a Site-urilor, sunteți de acord și răspunzător pentru orice astfel de decizii, acțiuni sau rezultate, în orice moment, în orice împrejurare.

15. Legea aplicabilă

Litigii: Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile, vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a Administratorului Site-ului.

16. Violarea dreptului de proprietate intelectuală

Qonjunct respectă dreptul de proprietate intelectuală. Daca credeți că lucrările Dvs. sunt incluse în Servicii într-un mod care violează dreptul de autor, vă rugăm sa ne semnalați acest lucru utilizând secțiunea “CONTACT’ a Site-ului, indicând:

 1. semnătura fizică sau electronică a persoanei autorizate să acționeze în numele deținătorului drepturilor de autor;
 2. descrierea lucrării protejate prin drepturi de autor care a fost violată, cu menționarea perioadei/datei în care materialul violat a fost utilizat ca parte a Serviciului;
 3. adresa/adresa Dvs de e-mail și numărul de telefon la care puteti fi contactat;
 4. o declarație din care să reiasă că utilizarea lucării incluse ca parte a Serviciului nu este autorizată de posesorul dreptului de autor, de împuternicitul său, sau de lege;
 5. o declarație înregistrată notarial din care să reiasă că declarația de la punctul 4 este corectă și că Dvs. sunteți proprietarul lucrării sau persoana împuternicită de proprietarul lucrării să acționeze în numele lui.

17. Confidențialitatea și neconcurența

Fiecare dintre utilizatorii Site-ului nostru este necesar să înțeleagă că instrumentele, procesele, strategiile, materialele și informațiile de pe site-urile noastre sunt cu drept de autor și de proprietate, astfel încât utilizatorii se angajează să nu înregistreze, reproducă, distribuie, multiplice informațiile noastre, în orice mod, fără permisiunea noastră scrisă. Orice utilizare neautorizată sau distribuirea conceptelor noastre, a Site-urilor, a materialelor, și a altor materiale cu proprietate intelectuală de către dumneavoastră sau de reprezentanții dvs. este interzisă și se vor cere despăgubiri complete în instanță.

Administratorul Qonjunct face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor de pe site, însă uneori acestea pot conține inadvertențe (specificațiile sau prețul produselor modificate de către producător fără preaviz sau viciate de erori de operare). Atenție: fotografiiile au caracter informativ și pot conține accesorii care nu sunt incluse în pachetele standard.

18. Disponibilitatea serviciului

Administratorul Qonjunct își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului Qonjunct.com în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri în legătură cu acești termeni de utilizare, nu ezitați să ne contactați prin intermediul formularului dedicat de contact sau așa cum este indicat în pagina de Contact a Site-ului.

19. Servicii și înregistrare

Accesul presupune înregistrarea Dvs. ca utilizator pe Site în baza unor date de autentificare puse la dispoziție de către Qonjunct în urma achitării contravalorii produsului și a dovedirii efectuării plății.

Serviciile sunt accesibile oricărei persoane care a împlint vârsta de 18 ani și care a achitat contravaloarea lor. Dvs. sunteți singurul responsabil de acuratețea datelor furnizate, de faptul că aveți 18 ani împliniți și că sunteți competent și capabil să respectați acest Acord.

Înregistrarea presupune furnizarea unor date complete și reale, necesare întocmirii Facturii proforme, Facturii finale și deschiderii contului de utilizator. Furnizarea de date incomplete sau nereale conduce la neacordarea/suspendarea/anularea de către Qonjunct a dreptului de utilizare a Site-ului și Serviciilor. Pe toată durata de utilizare a contului, sunteți singurul responsabil pentru activitățile derulate sub contul Dvs. Este strict interzisă divulgarea datelor contului – Utilizator și Parolă – către un terț. Utilizarea contului dvs. de către o terță parte conduce la închiderea imediată a contului, fără nicio despăgubire din partea Qonjunct și suportarea consecințelor legale de către dumneavoastră, urmare a încălcării drepturilor de autor și prezentelor termeni și condiții.

Serviciile, informațiile și materialele existente pe Site ca parte a Serviciilor, incluzând, fără a limita, logo-ul, documentele, materialele video, audio, aplicațiile, testele, articolele, grafica, instrumentele, orice fișiere, numite generic “Conținut”, sunt proprietatea Qonjunct și a colaboratorilor săi și sunt protejate de copyright.

Dacă respectați integral Termenii și Condițiile și deveniți parte a acestui Acord, Qonjunct vă acordă o Licență revocabilă, non-transferabilă și ne-exclusivă pentru accesarea materialelor incluse în nivelul Dvs. de acces și printarea pe hărtie a materialelor de studiu, aplicațiilor și instrumentelor oferite, doar în scopul instruirii personale și necomerciale.

Utilizarea Serviciilor și Conținutului se face doar cu respectarea legilor aplicabile și termenilor/condițiilor menționate în prezentul Acord. Exceptând situațiile în care obțineți acordul scris al Qonjunct, este strict interzis:

 1. să publicati, reproduceți, reformulați, multiplicați, distribuiți către o terță parte Conținutul sau părți din Conținut;
 2. să utilizați Serviciile și Conținutul în alte scopuri decât pentru instruirea Dvs. personală;
 3. să permiteți altei persoane utilizarea serviciilor și Conținutului prin accesarea contului dvs.;
 4. să dezactivați măsurile de securitate ce protejează Serviciile/Conținutul;
 5. să utilizați Serviciile într-o manieră care amenință integritatea, performanța sau disponibilitatea acestora;
 6. să ștergeți, eliminați ori să ascundeți însemnele privind dreptul de proprietate din orice secțiune a Serviciilor și Conținutului.

20. Plata

Serviciile oferite pot fi accesate contra cost. Confirmarea plății conduce la deschiderea contului și acordarea accesului la Serviciul respectiv.

Odată plata efectuată și accesul acordat, vânzarea se consideră încheiată.

21. Durata/închiderea contului

Odată creat, contul rămâne valabil pe o perioadă nederminată sau până când Dvs. decideți să-l închideți sau, după caz, până la o dată la care Qonjunct, cu notificare prealabilă pe e-mail, încetează oferirea acestui serviciu. Life time acces este definit astfel: toată durata de viață a clientului sau toată durata de viață a serviciilor oferite de Qonjunct. Cu toate acestea, accesul la cont este posibil doar în baza achitării contravalorii abonamentului conform pachetului achiziționat.

Dreptul de a utiliza contul creat încetează automat la încălcarea de către Dvs. a prevederilor prezentului Acord. În acest caz, Dvs. sunteți singurul responsabil pentru toate cheltuielile aferente contului și după închiderea lui. Qonjunct nu este responsabilă de pierderile de date/informații cauzate de închiderea contului Dvs.

22. Livrarea produselor și serviciilor

Programele și Produsele Qonjunct.com se livrează exclusiv electronic. Orice alte produse livrate pe suport fizic sunt considerate un cadou și nu fac parte obligatorie din produsul de bază.

23. Garanția pentru calitate și Returnarea banilor plătiți.

Orice client poate cere returnarea banilor plătiți în termen de 30 de zile, din orice motiv. După perioada de 30 de zile de la achiziționare se poate renunța la programul de membership prin anularea contului sau prin trimiterea unui mesaj la pagina de suport dedicată membrilor. În acest caz, banii nu se vor returna.

24. Degrevări de responsabilitate privind garanția

Serviciile și Conținutul sunt furnizate pe baze „ASTFEL CUM ESTE” si „ AȘA CUM ESTE DISPONIBIL”. Sunteți singurul responsabil pentru orice întârziere/pierdere datorată accesării/utilizării Conținutului/Serviciilor, incluzând pierderile de Conținut prin coruperea fișierelor, probleme hardware, inabilitatea Dvs. de utilizare a Conținutului sau pentru orice tip de incompatibilitate.

Link către terți: Serviciile pot conține link-uri către site-uri controlate de terțe părți. Sunteți de acord că Qonjunct nu este responsabilă de funcționarea, disponibilitatea și Conținutul acestor site-uri.

25. Actualizare acord

Când se impune, Qonjunct actualizează conditțile acestui Acord și postează varianta actualizată. Este responsabilitatea Dvs. să reparcurgeți Acordul și să vă informați despre schimbările apărute. Continuarea utilizării Serviciilor semnifică acordul Dvs privind actualizările publicate.

26. Notificări generale

Utilizând Serviciul, consimțiți comunicarea electronică cu Qonjunct cu privire la cont, Servicii și Conținut. Sunteți de acord că orice mijloc de comunicare electronică utilizat de Qonjunct în relația cu Dvs. satisface cerințele legale. Orice neînțelegere privind prezentul Acord se soluționează pe cale amiabilă. În cazul în care soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, se va recurge la mijloacele prevăzute de lege.

Abținerea Qonjunct de a acționa într-o împrejurare specială nu semnifică renunțarea de a acționa în situații similare.

27. Afilierea

Programul de Afiliere, după momentul începerii lui, se desfășoară în mod automat și oricine poate promova site-ul Qonjunct.com atât timp cât are un cont de utilizator al programului. Este interzisă promovarea Qonjunct.com pe site-uri cu conținut considerat imoral sau ilegal. Regulile din Programul de Afiliere subscriu Termenilor și Condițiilor generale de utilizare a site-ului Qonjunct.com. Valoarea comisionului este cea stabilită în Acordul de Afiliere, însă poate varia în funcție de valoarea programului. Valoarea comisionului pentru companii (în cazul în care se achiziționează un pachet de licențe) va fi suma plătită în prima lună pentru tot pachetul. Valoarea comisionului va fi rambursată prin PayPal sau prin alte metode alese de Administrator și va fi virată la perioada agreată, respectând condițiile din Acordul de Afiliere.

28. Contact Qonjunct

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la acest Acord, Servicii sau Conținut, vă rugăm să ne contactați la datele din pagina de Contact a site-ului.